Audyt logistyki wewnętrznej Q&A

Audyt logistyki wewnętrznej Q&A

Prezentujemy zestaw użytecznych informacji nt. audytu logistyki wewnętrznej w formule Q&A.

Odpowiedzi redaguje Rafał Stachowicz – dyrektor operacyjny pionu logistyki w SURET. Poniższy zestaw pytań dotyczy audytów/inwentaryzacji, jakie SURET przeprowadza w przedsiębiorstwach. Są podstawą oceny sytuacji zastanej i oferty współpracy na zasadach outsourcingu.

Q&A

Na czym polega audyt logistyki wewnętrznej w zakładzie przeprowadzany przez SURET?

Audyt – termin wśród producentów, osób zajmującej się biznesem, zarządzających procesem produkcyjnym, wzbudza różne odczucia, czasem nawet grozę, bo kojarzy się z kontrolą, listą zarzutów itp.Audyt logistyki wewnątrzzakładowej prowadzony przez zespół SURET to zupełnie inny format, zdeterminowany jednym wspólnym celem - wygenerowanie oszczędności. Polega na świeżym spojrzeniu „out of box” na proces. Mówiąc wprost, SURET w oparciu o swoje doświadczenie z różnych branż, wskazuje co i jak należy zmienić krok po kroku, aby zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność obsługi wewnątrz zakładu. Przenosimy klientów na wyższy poziom organizacji!

Rozpoczynamy od wykonania „fotografii dnia”, włączając w to inwentaryzację sprzętu w badanym obszarze. Na podstawie uzyskanych danych budujemy model oraz dokonujemy symulacji przepływu materiałów w procesie. Analizujemy jednostki transportowe i osprzęt do przemieszczania zasobów. Kluczowe jest 100-procentowe dostosowanie intralogistyki do czasu cyklu obsługiwanych stanowisk. Jak powszechnie wiadomo, logistyka wewnątrzzakładowa jest „aortą” procesu produkcyjnego i musi funkcjonować w sposób perfekcyjny. Taki jest nasz cel!

Mając kompletny model oraz wnioski z przeprowadzonych symulacji wąskich gardeł procesu – zespół audytowy krok po kroku wskazuje rozwiązania i usprawnienia. Jest to etap budowy nowego, „uszytego na miarę” modelu obsługi dla klienta. Powtórnie symulowany przepływ (na bazie zaproponowanych zmian) potwierdza słuszność zastosowanych rozwiązań. Kolejno, opracowujemy harmonogram (przepis) na wdrożenie zmian i usprawnień. Następnie wspólnie z klientem monitorujemy i nadzorujemy etapy wdrożenia nowego modelu logistyki wewnątrzzakładowej. Ostatni etap - Klient liczy płynące z optymalizacji profity!

 

Co jest źródłem redukcji kosztów w Waszym modelu?

Przede wszystkim optymalizacja zasobów ludzkich i sprzętowych. Dzisiaj, w dobie galopującej inflacji (i związanych z tym rosnących oczekiwań pracowników) oraz dynamiki zmian cen na rynku sprzętu stosowanego w logistyce – kluczowa stała się minimalizacja niezbędnych zasobów osobowo-sprzętowych. Spryt operacyjny wynikający z doświadczenia w balansowaniu procesów intralogistycznych, wsparty najnowszymi technologiami (w tym dynamiczne zarządzanie zadaniami) daje szerokie spektrum oszczędności.

Dodatkowo, uwolnienie operatorów maszyn klienta z czynności związanych z logistyką, pakowaniem, układaniem towaru, generuje ich wolne moce na rzecz np. produkcji. Tak więc, określenie prawidłowych zasad współpracy pomiędzy produkcją a logistyką poprawia wprost efektywność procesów produkcyjnych klienta. Dobrze funkcjonująca logistyka wewnątrzzakładowa podnosi zdolności operacyjne i produkcyjne. Mówiąc wprost - napędza ciągły rozwój i wzrost wydajności procesów klienta!

Skąd pewność, że koszt logistyki będzie niższy od obecnych wydatków?

Logistyka wewnątrzzakładowa, z jaką spotykamy się u naszych klientów, rzadko kiedy jest równie doceniana jak jego procesy wytwórcze i produkcyjne. Z zasady „core business” każdego zakładu to wytwarzanie produktów, dla których został stworzony. Ciągłe oczekiwanie wzrostu wydajności skupia uwagę na automatyzacji linii oraz innych usprawnieniach sprzętowych związanych z obszarem produkcji. Niejednokrotnie logistyka wewnątrzzakładowa jest przewymiarowana lub niedostosowana do procesu. To generuje niepotrzebne koszty zakupu lub wynajmu sprzętu. Znaczącą składową strat, jakie widzimy podczas audytu, jest kosztogenność związana z eksploatacją czy naprawą sprzętu.

Nasze działania zmierzają również do standaryzacji sprzętu, jego unifikacji, co wprost przekłada się na zastępowalność w razie podmiany w innym obszarze lub jego incydentalnego wsparcia ze względu na chwilowe „piki” produkcyjne. Zdobyte doświadczenie pozwala nam „zasypywać” klienta przykładami dobrych zmian w logistyce, a przede wszystkim bezzwłocznie je wdrażać.

Co konkretnie będzie zawierał raport z audytu?
Raport zawiera:
• opis stanu obecnego (zastany w trakcie audytu), w tym pełne zestawienie zasobów osobowo-sprzętowych,
• całokształt wszystkich czynności należących z zasady do logistyki wewnątrzzakładowej,
• rekomendacje zmian w poszczególnych obszarach (obowiązki operatorów, ich zakres czynności, niezbędny sprzęt oraz osprzęt),
• mapę zadań dla każdej jednostki transportu,
• propozycje usprawnień dotyczące jednostek magazynowania, osprzętu, layoutu,
• harmonogram zmian – przepis krok po kroku, jak wdrożyć nowy model logistyki wewnątrzzakładowej,
• ofertę SURET na kompleksową obsługę wg nowego modelu logistyki.
Ile kosztuje audyt w wykonaniu SURET?
Koszt wynika bezpośrednio z wyboru ścieżki współpracy, jakiej klient oczekuje. Jest ona zawsze ekonomicznie dostosowana do oczekiwań klienta oraz procesu jaki audytujemy.
• Wariant I
Analiza stanu obecnego, budowa modelu na bazie zaproponowanych przez SURET usprawnień. Kwota wprost zależy od wielkości obszaru i zakresu.
• Wariant II
Zawiera Wariant I + prowadzenie projektu, nadzór nad wdrażaniem zmian. Koordynacja działań zgodnie z założonym harmonogramem. Koszt wynika z czasowego zaangażowania koordynatora.
• Wariant III – Wariant I i II

Plus kompleksowe wdrożenie, włączając w to zasoby ludzkie oraz sprzętowe wg. zaproponowanych rozwiązań optymalizacyjnych (wynikających z audytu). W tej opcji klient outsourcuje odpowiedzialność za proces oraz ryzyka z nim związane na SURET. Klientowi pozostaje tylko zliczanie rosnących oszczędności.

Kontakt