Większy może więcej! Efekt synergii skojarzonych usług

Większy może więcej! Efekt synergii skojarzonych usług

Czas pandemii spowodował wiele zmian w środowisku jakim przyszło nam dzisiaj pracować. Związanych z tym wiele oboszczeń i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, które mają za zadanie zabezpieczyć nasze biznesy przed ewentualnym, kolejnym paraliżem - stawiają przed nami szereg dotąd nienapotkanych wyzwań. Tak po stronie Zlecającego jak po stronie Wykonawcy usługi. Ten pierwszy, szuka dzisiaj sprawdzonych, pewnych i stabilnych dostawców usług, którzy zagwarantują kompleksową i profesjonalną obsługę zlecanych zadań „pod klucz”. Bez cienia ryzyka i dodatkowego zaangażowania zleceniobiorcy w projekt. Jako Wykonawcy tego typu usług sprawdzają się organizacje z dużym wachlarzem dedykowanych do danego segmentu rynku usług. Specyfika tak skomplikowanych zadań, często wymaga „know how” budowanego wiele lata podczas realizacji niestandardowych projektów z różnych branż. Takim sposobem zdobyte doświadczenie, pozwala podejmować i z sukcesem realizować zadania bez względu na skalę przedsięwzięcia jak i odległości.

Rzućmy na stół projekt kompleksowej relokacji zakładu produkcyjnego. Z reguły, decyzja o przenosinach podyktowana jest rachunkiem ekonomicznym, na który niewątpliwie wpływa miejsce w jakim zlokalizowany jest zakład przed relokacją. Obciążenia prowadzonego biznesu, takie jak: koszty pracy, transportu komponentów, magazynowanie, obowiązujące w danym regionie normy – determinują zazwyczaj szybkie decyzje i krótki czas realizacji przeprowadzki. Jest to idealny moment aby wspólnie z ekspertami z dziedziny optymalizacji przepływu materiałów i organizacji stanowiska pracy, przeanalizować obecny proces i podjąć działania mające na celu zmianę dotychczasowego layoutu hali na bardziej efektywny, ergonomiczny, a przede wszystkim bezpieczniejszy! Dobrze wpasowana na osi czasu projektu - analiza obszarów do doskonalenia pozwala sprawnie zagospodarować nową halę, eliminując najmniejsze straty w procesie.

Całość projektu realizowana jest w oparciu o kluczowe punkty:

 •  Fotografia dnia i stworzenie modelu stanu obecnego
 •  Analiza przepływu materiałów i wyrobów w procesie
 •  Zdefiniowanie występujących w procesie strat
 •  Ustalenie metody pomiaru obszarów, w których wymagana jest poprawa
 •  Pomiar zdiagnozowanych strat (w tym również diagram spaghetti jednostek poruszających się w procesie)
 •  Przygotowanie optymalnego layoutu w oparciu o rysunki techniczne nowej hali i zdigitalizowany model aranżacji nowej przestrzeni
 •  Symulacja przebiegu procesu w nowym modelu
 •  Analiza docelowego rozwiązania
 •  Relokacja fizyczna z punktu A do B
 •  Optymalizacja końcowa
 •  Outsourcing części lub całości usług

 

Optymalizacje i relokacje prowadzone w trakcie trwania procesu produkcyjnego z zasady są trudniejsze i bardziej kosztowne z uwagi na ograniczoną przestrzeń. Powyżej opisana „odnowa” procesu produkcyjnego gwarantuje szybką i pewną eliminację strat bez dodatkowych kosztów. Ponadto zespół wdrożeniowy służy wiedzą i wsparciem w każdej chwili trwania projektu co gwarantuje właściwe skoordynowanie działań optymalizujących proces. Szereg wspólnie przeprowadzonych warsztatów z klientem, będących nieodzownym elementem całego przedsięwzięcia, pozwala wśród załogi wypracować i przyswoić kulturę „zero loss”, która staje się bezwarunkowym elementem przyszłych działań, przynosząc stałe oszczędności.

 

Piotr Wierzbicki
dyrektor logistyki

Kontakt