Targi IntraMag Poland 2020

Targi IntraMag Poland 2020


W dniach 3-5 marca 2020 odbyła się pierwsza edycja międzynarodowych targów IntraMag Poland. Międzynarodowe Targi IntraMag to biznesowe targi, które zostały zadedykowane logistyce wewnętrznej, bezpieczeństwu w magazynie oraz nowym technologiom w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Udział w targach umożliwił zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym zapoznanie się nowościami rynkowymi związanymi z intralogistyką. Wśród wystawców znalazły się firmy oferujące między innymi: systemy i urządzenia transportu wewnętrznego i ich eksploatację, systemy składowania, magazynowania i kompletacji w magazynie, systemy identyfikacji w magazynie, systemy zarządzania magazynem, systemy zarządzania łańcuchem dostaw, usługi magazynowania, czy logistykę kontraktową.

Podczas targów wystawcy i odwiedzający mieli także możliwość wysłuchania prelekcji dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji wózków widłowych, systemów autonomicznego transportu, nowoczesnych obiektów logistycznych czy wyzwań w realizacji autonomicznego transportu.

Podczas targów naszą firmę reprezentowali: Sebastian Gawron, Prezes Zarządu, Piotr Wierzbicki, Dyrektor Pionu Logistyki wraz z zespołem działu logistyki (Dawid Drozdowski, Rafał Stachowicz oraz Maciej Kaim).

Spotkania i rozmowy odbyte podczas targów były doskonałą okazją do prezentacji naszych usług związanych z logistyką magazynową, wynajmem wózków widłowych oraz audytem logistycznym. Uczestnictwo w targach IntraMag Poland, pozwoliło nam porozmawiać o oczekiwaniach naszych klientów, a także nawiązać wiele nowych kontaktów biznesowych.

Kontakt