Wynajem i serwis wózków, a pandemia COVID

Wynajem i serwis wózków, a pandemia COVID


Rok 2020 z pewnością zapisze się w annałach jako jeden z najtrudniejszych w najnowszej historii. Cały świat zmagał się z wyzwaniem jakiego nie spodziewali się nawet najwięksi pesymiści. Nikt nie wiedział jak reagować, co robić, w jakim kierunku podążać i dotyczyło to w równym stopniu pojedynczych ludzi jak i całych społeczeństw, a wprost przekładało sytuację w służbie zdrowia, ale również na kwestie gospodarcze.

Nikt nie potrafił odpowiedzieć jak groźna jest choroba i jak długo potrwa pandemia, a to generowało poczucie niepewności i braku stabilizacji. Przenosiło się to na wszystkie aspekty życia, a w szczególności dotknęło sferę gospodarki, bo ta niepewność zaowocowała bezprecedensowymi spadkami zamówień i produkcji, a to z kolei przełożyło się na ograniczanie poziomu inwestycji czy generalnie wszelkich decyzji i aktywności, które nie były absolutnie konieczne. Trudno wymienić branżę której nie dotknęłyby skutki pandemii, ale z pewnością szczególnie ucierpiał przemysł automotive, lotniczy czy szeroko rozumiana branża transportowa.

Tak jak drastycznie spadła liczba sprzedanych nowych samochodów, tak również spadła sprzedaż nowych wózków widłowych czy innego sprzętu używanego w obszarze intralogistyki. Firmy przekładały, a nawet rezygnowały z zaplanowanych wcześniej zakupów gdyż same borykały się ze znaczącym ograniczeniem produkcji, a poczucie niepewności tylko ten „dołek” pogłębiało.

Wynajem wózków widłowych – szansa w trudnych czasach

Paradoksalnie jednak ta trudna sytuacja okazała się szansą dla firm, które zajmują się wynajmem wózków widłowych oraz wszelkiego rodzaju naprawami czy serwisem tego typu sprzętu. W sytuacji braku stabilizacji firmy zamiast kupować wózki (które mogłyby okazać się niepotrzebne w razie dalszego pogłębienia kryzysu), zastosowały podejście bardziej elastyczne i pragmatyczne tzn. jeżeli była potrzeba to wózek wynajęły, a następnie po zakończeniu projektu zwróciły. Dzięki temu znacząco ograniczyły ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie mogły dysponować sprzętem do prowadzenia bieżącej działalności. Brak decyzji inwestycyjnych związanych z zakupem nowego sprzętu miał również pozytywny wpływ na obszar serwisu i utrzymania technicznego wózków już przez firmy użytkowanych. Jeżeli nie inwestuje się w nowy sprzęt to konieczne staje się ponoszenie kosztów bieżących napraw i serwisu aby utrzymać w sprawności posiadany sprzęt, a to przekładało się większą liczbę zleceń dla firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Charakterystyczne dla czasu kryzysu jest również wzrost zainteresowania sprzętem używanym. Jest to rozwiązanie obciążone znacząco mniejszym ryzykiem nawet w przypadku pogłębienia sytuacji kryzysowej na rynku ponieważ cena zakupu wózka używanego stanowi często mniej niż połowę ceny analogicznego sprzętu nowego.

Podsumowując 2020 r. w naszej firmie można stwierdzić, że w obszarze dotyczącym wynajmu i serwisu był to rok dobry i mimo generalnie trudnej sytuacji na rynku odnotowaliśmy w tych dwóch aspektach naszej działalności istotne wzrosty. Szczególnie jeżeli chodzi o wynajem krótkoterminowy (od jednego do kilkunastu dni) liczba transakcji była znacząco większa niż w poprzednich latach. Dzięki dużej bazie dostępnego sprzętu mogliśmy zareagować pozytywnie na potrzeby rynku. Pozwoliło nam to zdobyć wielu zupełnie nowych Klientów i liczymy, że te nawiązane relacje będą trwały, i pogłębiały się już po tym jak sytuacja wróci do normalności. Podobnie było jeżeli chodzi o usługi serwisowe – ubiegły rok był pod tym względem rekordowy i pozwolił nie tylko nie ograniczać zatrudnienia, ale wręcz je zwiększyć i zrealizować kilka projektów inwestycyjnych w obszarze zaplecza technicznego czy w nowe środki transportu dla techników serwisu. Poszerzyliśmy również obszar naszego oddziaływania serwisowego na kolejne części kraju dzięki czemu możemy zapewnić obsługę na najwyższym poziomie większej liczbie potencjalnych Odbiorców.

Przechodząc do planów na rok 2021 przewidujemy większą stabilizację na rynku wynikającą z powolnego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. Spodziewamy się, że odbiorcy będą realizować (chociaż w niepełnym wymiarze) swoje plany inwestycyjne które zostały w ubiegłym roku zawieszone. Liczymy również na wykorzystanie i pogłębienie tych relacji jakie udało się nawiązać w 2020 r. w myśl zasady, że „skoro sprawdziliśmy się w trudnych czasach, to tym bardziej sprawdzimy kiedy czasy będą lepsze”. W działaniach handlowych chcemy skupić się na obszarze Polski Centralnej oraz Śląska gdzie jest bardzo duży potencjał możliwości w zakresie wynajmu sprzętu, usług serwisowych, ale też kompleksowej obsługi transportu wewnętrznego. Planujemy dalszy rozwój naszych służb handlowych dzięki czemu będziemy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę potencjalnych Klientów z w/w obszarów. Istotnym walorem który to umożliwi są działające od stycznia 2021 r. Regionalne Centra Usług Serwisowych zlokalizowane w Łodzi oraz Tychach, które zapewniają mobilną obsługę serwisową zarówno sprzętu wynajmowanego do naszych Klientów, jak i należącego do naszych Klientów.

 

Dawid Drozdowski

dyrektor ds. sprzedaży PION LOGISTYKI

Kontakt