Wynajem wózków widłowych w czasie pandemii

Wynajem wózków widłowych w czasie pandemii

Wciąż mamy czas epidemii. Choć niedawno zakończony lockdown, powoli powracające wolumeny zamówień i odtworzone łańcuchy dostaw poprawiły nieco sytuację, to na horyzoncie wciąż tli się zagrożenie „drugiej fali” pandemii, a z nią wizja jesiennego tąpnięcia w gospodarce, roztaczana przez bardziej pesymistycznie nastawionych prognostów. Jak zachować się w tej sytuacji? Inwestować czy czekać?

Rozsądek podpowiada oszczędzanie i mobilizowanie sił i środków na przyszłość, a to często oznacza przekładanie bardziej kosztownych inwestycji na lepsze, pewniejsze czasy. Wiele firm, o ile nie wynika to ze strategicznie żywotnych interesów przedsiębiorstwa, odkładając zakupy sprzętu czy wyposażenie na później, szuka rozwiązań doraźnych, tymczasowych. Takim jest z pewnością opcja krótkoterminowego wynajmu. Tu dobry przykładem jest wynajem wózków widłowych, szczególnie jeśli nie pracują przy tzw. pełnym obłożeniu. W takim przypadku zwrot inwestycji zakupu nowego wózka, a dobry markowy pojazd kosztuje niemało, może być zbyt rozciągnięty w czasie i przez to mało opłacalny dla firmy. Wynajem krótkoterminowy, dedykowany konkretnemu zadaniu lub odcinkowi procesu wydaje się być rozwiązaniem optymalnym, a co najważniejsze – bezpiecznym. Łatwo dostrzec w ofercie firmy SURET.

Jak ograniczyć wydatki na zakup sprzętu?
Po pierwsze, i w świetle opisanych wyżej okoliczności chyba najważniejsze, wynajem w SURET pozwala uniknąć absorbowania znacznych środków na zakup sprzętu. Wystarczy porównać, miesięczny koszt dzierżawy zwykłego wózka czołowego - to tylko ułamek kosztów zakupu nowego. Dodatkowo, w kalkulacji wynajmu w SURET po stronie korzyści warto doliczyć zawarty w stawce abonamentu serwis 24/7 (natychmiastowa naprawa lub wymiana wózka na inny).
Druga kwestia, niezwykle istotna w naszych niepewnych czasach, to elastyczność opcji wynajmu w SURET, która pozwala w każdym czasie kształtować przedmiot umowy, czyli ilość i typ sprzętu, w zależności od zmieniających się potrzeb klienta. W ramach umowy, nasz klient w dowolnym czasie może wymienić wózek na inny z wyższym masztem lub większym udźwigiem; może też dobrać więcej sprzętu na czas picku w logistyce i produkcji.
W naszym portfolio oferujemy klientom 6 podstawowych typów sprzętu o rozbudowanej specyfikacji:

  • wózki widłowe czołowe,
  • reach truck,
  • wózki prowadzone z masztem,
  • wózki unoszące,
  • ciągniki elektryczne
  • i wózki platformowe.

 

Coraz popularniejszą opcją w naszej działalności jest wynajem wózka z operatorem, nawet do pojedynczych rozładunków. To sprowadza zaangażowanie naszego klienta jedynie do wyznaczenia zadania wynajętemu zespołowi.
Jest jeszcze trzecia mocna strona oferty SURET i wynajmu w czasie pandemii. To elastyczne podejście do spłaty abonamentu. Kiedy wystąpi spadek produkcji u klienta i wynajmowany sprzęt będzie miał mniejsze obłożenie, raty mogą być odpowiednio obniżone, a kiedy produkcja zostanie zupełnie wstrzymana, spłata może być prolongowana z przedłużeniem umowy o czas przestoju. Adekwatnie do sytuacji Klienta.
Moje wieloletnie doświadczenie na rynku sprzętu do transportu wewnętrznego, sygnały nadchodzące z rynku i zawodowa intuicja podpowiadają mi, że tylko maksymalnie elastyczna oferta wynajmu, trafiająca w doraźne potrzeby i nieobciążająca zbytnio budżetów naszych klientów jest właściwą odpowiedzią na obecną sytuację, czas pandemii. Krótki czas wynajmu - minimalne koszty.

Dawid Drozdowski
dyrektor ds. sprzedaży Pionu Logistyki w Suret sp. z o. o.
SURET Sp. z o.o.

Ps. Przy wynajmie większej ilości wózków jestem otwarty na rozmowę o rabatach. Nawet do 20%.

Kontakt