Audyt logistyki - doradztwo i projekt zarządzania 

Audyt logistyki SURET to wnikliwa analiza całej logistyki przemysłowej firmy lub jej określonego obszaru (logistyka produkcji, logistyka magazynowa, logistyka dystrybucji). Audyt logistyczny magazynu bada m.in. obecne procesy logistyczne, obieg informacji, wykorzystanie zasobów, a przede wszystkim identyfikuje problemy na audytowanym obszarze, wskazuje drogi usprawnienia procesów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych. Audyt pomaga podjąć kluczowe decyzje organizacyjne lub inwestycyjne w przedsiębiorstwie.

Pełny zakres merytoryczny audytu logistyki SURET to analiza: infrastruktury logistycznej (zasoby), organizacji logistyki, systemu logistycznego (łańcuch dostaw) i systemów informatycznych. Pod względem struktury przedsiębiorstwa, audyt może dotyczyć: całości logistyki firmy, logistyki magazynowej, logistyki produkcji lub tylko samego systemu logistycznego.

Doradztwo

Doradztwo SURET, oparte o wnioski z przeprowadzonego audytu logityki, pozwala zarządzającym przedsiębiorstwem podejmować adekwatne decyzje w zakresie logistyki produkcji, logistyki magazynowej lub/i dystrybucji. Właściwe decyzje to zwiększenie efektywności, a przez to – osiągnięcie wymiernych korzyści (wyniki finansowe, stopa zwrotu inwestycji ROI).

Doradztwo logistyczne SURET jest realizowane przez inżynierów-specjalistów oraz doświadczonych praktyków logistyki przemysłowej. Ich kapitał kompetencji pozwala nie tylko wnikliwie zajmować się wszystkimi obszarami logistyki przemysłowej, ale i płynnie łączyć ten obszar z innymi działami przedsiębiorstwa. Celem doradztwa logistycznego jest efektywna logistyka w firmie.

SURET proponuje również wsparcie konsultingowe w zakresie IT, przy wyborze, zakupie i wdrożeniu systemów informatycznych do zarządzania procesami produkcji i magazynowania, kierując się zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, kierunkami rozwoju firmy Klienta i bezpieczeństwem wdrożenia systemu informatycznego w firmie. Decyzja o wyborze systemu informatycznego dla logistyki produkcji lub magazynu ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesów w przedsiębiorstwie.

Projekt i zarządzanie

SURET tworzy najlepsze rozwiązania logistyczne, uwzględniając specyfikę i profil przedsiębiorstwa i branży, efektywność procesów logistycznych, ich optymalizację i funkcjonalność. Projekty mogą obejmować całość logistyki przemysłowej firmy,
jak i wydzielone obszary przedsiębiorstwa, np. logistyki produkcji czy logistyki magazynowej, a w niej, np. centrum logistycznego, masterplanu, automatyki magazynowej czy organizacji logistyki.

W swoich projektach specjaliści SURET mogą zaproponować rozwiązania automatyzacji procesów logistyki przemysłowej przez zintegrowanie pracy ludzkiej, maszyn i urządzeń oraz systemów informatycznych w obszarze produkcji i gospodarki magazynowej. To konieczność, gdy liczba i zróżnicowanie operacji wymusza pełną automatyczną kontrolę nad procesami logistyki produkcji i logistyki magazynowej. To coraz częściej staje się standardem, koniecznym do obniżenia kosztów logistyki i zbudowania przewagi konkurencyjnej firmy. Wobec potrzeb rynku SURET oferuje:

  • automatyzację logistyki produkcji i logistyki magazynowej (WMS, MES, TES)
  • wdrożenie systemu barcode, technologii RFID lub/i automatycznej inwentaryzacji.

Dzięki propozycjom projektantów SURET Klient podejmuje właściwe inwestycje, dopasowane do swoich potrzeb przedsiębiorstwa, wykorzystuje w pełni potencjał wzrostu efektywności i wzmacnia elastyczność firmy na potrzeby dalszego rozwoju.

Każdy projekt wymaga fachowej opieki. Nadzór i zarządzanie projektem z zakresu logistyki przemysłowej, prowadzone przez doświadczonych specjalistów SURET gwarantuje płynną i efektywną realizację inwestycji, a tym samym – obniżenie kosztów inwestycji przez eliminację opóźnień czy poprawek. Istotne jest przygotowanie firmy (struktura), załogi (szkolenia) i organizacji (dedykacja i modyfikacja) do samodzielnej obsługi systemu po zakończeniu wdrożenia inwestycji. Dzięki doświadczeniu SURET w prowadzeniu inwestycji w zakresie logistyki produkcji i logistyki magazynowej zaplanowany przez Klienta cel osiągany jest w założonym terminie i budżecie.

SURET może nadzorować projekty, m.in.:

  • przebudowy logistyki magazynowej,
  • budowy nowego magazynu,
  • wdrożenia infrastruktury magazynowej
  • wdrożenie systemów WMS, MES, TES
  • wdrożenia outsourcingu logistycznego
  • wdrożenia systemu obsługi logistyki produkcji.
Kontakt