Intralogistyka w Suret Sp. z o.o

Suret już od ponad 27 lat zajmuje się profesjonalnym oraz kompleksowym outsourcingiem logistyki transportu wewnętrznego oraz kompleksową logistyką magazynową. Naszą specjalnością jest logistyka wewnętrzna – intralogistyka. Intralogistyka definiuje przepływ materiału w łańcuchu logistycznym w obrębie określonego jego wycinka, najczęściej jest to wycinek rozpoczynający się wraz z przyjęciem surowców do magazynu przyjęć, a kończący się na odebraniu produktów z magazynu produktów gotowych. Doświadczenie, wiedza, zaangażowanie, systemy wspomagające oraz nowoczesny park maszynowy sprawiają, że z powodzeniem realizujemy wszystkie projekty dla naszych Klientów.

Logistyka magazynowa

Jedną z odmian intralogistyki jest logistyka magazynowa. Outsourcingiem logistyki magazynowej zajmujemy się już od wielu lat. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową oraz wszechstronną obsługę procesów magazynowych wraz z zarządzaniem towarami na wszystkich etapach logistyki magazynowej - rozładunek, przyjęcie konfekcjonowanie, obsługa dokumentów wejścia/wyjścia załadunek na wszystkie środki transportu.

Przemyślane i spójne zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi w ramach obsługi magazynów, wspierane nowoczesną technologią, pozwala na optymalizację procesów magazynowych co prowadzi do znacznej poprawy organizacji i ergonomii pracy oraz obniżenia kosztów. Poprzez wdrażanie wskazanych rozwiązań z zakresu intralogistyki eliminujemy:

 • marnotrawstwa – wykonywanie zbędnych czynności przez magazynierów i operatorów wózków, nadmierny transport, zbędne użycie energii, zbędny ruch itp.,
 • nadmierne obciążenie pracowników oraz urządzeń, które mogą prowadzić do przemęczenia ludzi lub niewłaściwego postępowania ze sprzętem.
 • zmienność oraz nierówne obciążenie pracą pracowników oraz urządzeń pracą.

Logistyka produkcji

W ramach logistyki produkcji zajmujemy się pełną obsługą transportu wewnętrznego oraz procesami dookoła produkcyjnymi. Są to zagadnienia ściśle związane z intralogistyką po rozwiązania, której coraz chętniej sięgają przedsiębiorstwa produkcyjne zainteresowane modelem lean manufacturing. W naszym ujęciu logistyki produkcji klient zwolniony jest z obciążeń związanych między innymi z kwestiami pracowniczymi, zakupowymi, serwisem i konserwacją sprzętu, czy też dozoru technicznego oraz ochrony środowiska. U każdego Klienta wdrażamy system zindywidualizowany LEAN, którego podstawą jest ciągłe doskonalenie, optymalizacja procesów, a także standaryzacja stanowisk i wykonywanych operacji. Dzięki temu Nasz Klient w krótkim czasie uzyskuje istotną redukcję kosztów oraz uporządkowanie kultury organizacji, co prowadzi do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa.

Kompleksowa obsługa logistyczna przedsiębiorstwa realizowana przez naszą firmę zapewnia nie tylko wynajem i serwis wózków widłowych, ale także realizację wszystkich transportowych potrzeb firmy. Zajmując się logistyką produkcji zapewniamy naszym Klientom:

 • Pełną infrastrukturę logistyczną (sprzęt, personel, serwis, know-how),
 • Transfer gotowych produktów do magazynów,
 • Płynny przepływ materiałów pomiędzy stanowiskami pracy,
 • Dostawy metodą just-in-time przy wykorzystaniu zasad lean oraz systemu kanban.
 • Wdrożenie pakietu bezpieczeństwa oraz nowych technologii w transporcie wewnętrznym

Logistyka transportu wewnętrznego

Stanowiący integralną część intralogistyki transport wewnątrzzakładowy odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie produkcji. Dlatego też, aby w pełni zoptymalizować koszty produkcji, w tym także koszty transportu związanego z obsługą dostaw zewnętrznych i rozchodów wewnętrznych, planujemy i realizujemy dla Klientów działania w zakresie wszechstronnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań transportowych.

W ramach logistyki transportu wewnętrznego zajmujemy się:

 • Kompleksową analizą potrzeb transportowych przedsiębiorstwa,
 • Oceną zastanego parku transportowego,
 • Zarządzaniem pracownikami przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby zapewnieniem wsparcia poprzez outsourcing wykwalifikowanych pracowników,
 • Stały monitoring efektywności wdrażanych zmian.

Reasumując, warto podkreślić, że intralogistyka w każdej firmie ma znaczny wpływ na całościowe koszty produkcyjne. To przede wszystkim dlatego przedsiębiorstwa powinny poświęcić temu zagadnieniu odpowiednią ilość uwagi. Oferując Naszym Klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu intralogistyki wychodzimy pomagamy nie tylko w optymalizacji kosztów produkcyjnych, ale również w podniesieniu jakości produktów gotowych oraz poprawie standardów obsługi klienta. W ten sposób intralogistyka przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku marki na rynku, do czego zmierza przecież każda firma produkcyjna, i nie tylko.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt