Logistyka magazynowa

SURET zajmuje się profesjonalnym outsourcingiem logistyki magazynowej, w ramach którego oferuje wszechstronną i kompleksową obsługę procesów magazynowych magazynów wyrobów gotowych wraz z zarządzaniem towarami na wszystkich etapach logistyki magazynowej – od wejścia, przez przyjęcie i konfekcjonowanie, aż po wyjście i załadunek. Spójne i przemyślane zarządzanie procesami logistycznymi w ramach obsługi magazynów pozwala na optymalizację procesów magazynowych, a w rezultacie obniżenie ich kosztów.

Jedną z odmian intralogistyki jest logistyka magazynowa. Outsourcingiem logistyki magazynowej zajmujemy się już od wielu lat. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową oraz wszechstronną obsługę procesów magazynowych wraz z zarządzaniem towarami na wszystkich etapach logistyki magazynowej - rozładunek, przyjęcie konfekcjonowanie, obsługa dokumentów wejścia/wyjścia załadunek na wszystkie środki transportu.

Przemyślane i spójne zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi w ramach obsługi magazynów, wspierane nowoczesną technologią, pozwala na optymalizację procesów magazynowych co prowadzi do znacznej poprawy organizacji i ergonomii pracy oraz obniżenia kosztów. Poprzez wdrażanie wskazanych rozwiązań z zakresu intralogistyki eliminujemy:

 • marnotrawstwa – wykonywanie zbędnych czynności przez magazynierów i operatorów wózków, nadmierny transport, zbędne użycie energii, zbędny ruch itp.,
 • nadmierne obciążenie pracowników oraz urządzeń, które mogą prowadzić do przemęczenia ludzi lub niewłaściwego postępowania ze sprzętem.
 • zmienność oraz nierówne obciążenie pracą pracowników oraz urządzeń pracą.

Naszym Klientom oferujemy
obsługę procesów magazynowych w trybie:

 • consignment stock
  Obsługa procesów magazynowych w trybie consignment stock zapewnia przedsiębiorstwu ciągły dostęp do części oraz półfabrykatów importowanych z zagranicznych rynków (europejskiego, a także spoza terytorium UE) magazynowanych w niewielkiej odległości od przedsiębiorstwa odbiorcy, bądź bezpośrednio na terenie jego zakładu. Dzięki temu towar jest dostarczany bezpośrednio na linię produkcyjną, co pozwala ograniczyć koszty jego transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania.
  Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę składów konsygnacyjnych wraz z obsługą dokumentacji dostaw, specyfikacji celnych i podatkowych oraz bieżącym monitoringiem operacji magazynowych w systemie informatycznym.
   
 • call-off stock
  Obsługa procesów magazynowych w trybie call-off stock zapewnia bezpieczeństwo poprzez stały dostęp optymalnych ilości zasobów niezbędnych do płynnego utrzymania ciągłości produkcji.

W ramach outsourcingu obsługi logistyki magazynowej SURET zapewnia:

 • wszechstronną obsługę gospodarki magazynowej wraz z komisjonowaniem i konfekcjonowaniem towarów,
 • prowadzenie magazynu wysyłkowego wraz z kontrolą jakości produktów,
 • kompleksową obsługę dokumentacji, w tym formalności celnych i podatkowych,
 • dostawy surowców, części i półfabrykatów metodą just-in-time,
 • fachowe doradztwo w zakresie optymalizacji przestrzeni magazynowej oraz zarządzania tą przestrzenią,
 • sprzedaż i montaż regałów magazynowych.

Wyposażenie magazynowe

W ramach usługi uzupełniającej SURET oferuje sprzedaż oraz montaż wyposażenia magazynowego renomowanych producentów. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę rozwiązań, których odpowiedni dobór pozwoli Państwu w jeszcze bardziej efektywnym zagospodarowaniu przestrzeni magazynowej. Podczas gdy optymalizacja przestrzeni magazynowej w magazynie surowców usprawnia proces produkcji, efektywne zarządzanie przestrzenią w magazynie wyrobów gotowych ogranicza straty wynikające z uszkodzenia tych wyrobów w trakcie magazynowania i pozwala na jeszcze efektywniejszą realizację zamówień od klientów.

Kontakt