Zarządzanie logistyką przemysłową

Wymierne efekty zapewnia strategia zarządzania logistyką przemysłową oparta na fachowej wiedzy logistyczno - inżynierskiej, tabor nowoczesnych wózków widłowych, zespół profesjonalnych operatorów i mechaników, jak również specjalistyczny warsztat mechaniczny, który dokonuje kontroli i serwisu wózków. Istotne jest także wsparcie parkiem zastępczym, stale gotowym do podjęcia działań w razie awarii pozostałych. Taki system działania gwarantuje klientowi wykonanie zadań bez strat czasu i pieniędzy. Tak zbudowana jest pełna oferta SURET, ale jest możliwość jej modyfikacji wg potrzeb Klienta, np. przejęcia przez SURET zasobów firmy (załoga i sprzęt) i zarządzania wyznaczonymi obszarami (produkcja, magazyn, dystrybucja, itp.) w imieniu Klienta.

Dla przedsiębiorstwa taki model outsourcingu może oznaczać szereg korzyści:

 • stabilność dotychczasowej struktury zatrudnienia (poza kadrą stricte menedżerską),
 • wykorzystania własnego istniejącego parku transportowego (bez inwestycji),
 • niższe koszty obsługi outsourcingowej (fee tylko za zarządzanie),
 • delegowanie odpowiedzialności za powierzone obszary przyprodukcyjne na operatora outsourcingowego i skoncentrowanie się na core business,
 • możliwość transferu i wdrożenia nowoczesnych technik zarządczych w logistyce przemysłowej,
 • uzupełnienie parku transportowego wg zidentyfikowanych potrzeb,
 • optymalizacja procesów i wykorzystania zasobów wg wiedzy operatora outsourcingu.

SURET systematycznie rozwija oferowane modele współpracy na podstawie osiąganych wspólnie z Klientami wyników. Ponieważ oferta SURET ma strukturę modułową, a każde przedsiębiorstwo indywidualną specyfikę, za każdym razem należy wspólnie stworzyć unikalne rozwiązanie, kompatybilne z organizacją firmy i jej celami rozwojowymi. Dopasowane i optymalne. Przy pełnej transparentności kosztów związanych z powierzonymi obszarami w zakresie:

 • wykorzystania zasobów kadrowych,
 • utrzymania ruchu (koszty zmienne),
 • zagospodarowania powierzchni magazynowych,
 • inwestycji w systemy informatyczne lub/i park transportowy.

SURET posiada szerokie doświadczenie zakresie projektowania rozwiązań dla logistyki przemysłowej przy wykorzystaniu (zatrudnieniu) dotychczasowych pracowników klienta, dalej pracujących na swoich stanowiskach, ale już wg założeń opracowanych przez SURET.

Kontakt